nasz program

 

                                                          

Organizowanie akcji zbierania podpisów do władz ustawodawczych, w celu zmiany przepisów prawa rodzinnego.
                                                          §
Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla samotnych ojców i ich dzieci.

                                                         §

Wspieranie ojców w kontaktowaniu się z dziećmi po rozwodach lub separacjach

poprzez uczestnictwo przy kontaktowaniu się z ich  dziećmi.                                                          §

Udzielanie porad koleżeńskich, propagowanie znajomości przepisów prawa w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego i karnego  przed małżeństwem, oraz w trakcie małżeństwa.

                                                          §

Udział Członków Zarządu „Fundacji Ojców Pokrzywdzonych Przez Sądy”

lub osób przez nich upoważnionych, do brania udziału w  rozprawach  cywilnych,  na podst. art. 87 § 3 k.p.c. w związku art. 61 § 1 k.p.c.  i rozprawach karnych na podstawie art.90  § 1,2,3  k.p.k. i art. 91 k.p.k,  ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych, według Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia10.11.2000r.
                                                           §

Udział Członków Zarządu Fundacji lub osób przez nich upoważnionych do brania udziału w  rozprawach  sądowych w charakterze osób zaufania (art. 154 § 1 k.p.c.), osób wskazanych (art. 361§ 1 k.p.k.) lub publiczności.    

                                                           §

Wspomaganie inicjatyw wydawniczych w zakresie propagowania, ulepszania prawa

rodzinnego.
                                                           

                                                           §

Organizowanie dla  ojców i ich rodzin  imprez kulturowych w formie spotkań , narad, podwieczorków, wieczorków zapoznawczych  tanecznych.

 

                                                           §

Współdziałanie ze w środkami masowego przekazu, aby przeciwdziałać przedstawianiu ojców w negatywnym świetle. Krzewienie i propagowanie postaw humanistycznych, prorodzinnych, prospołecznych, patriotycznych.

                                                           §

 Łączenie się z innymi Fundacjami i Organizacjami w kraju i za  granicą, jeżeli  działalność tych organizacji jest zbieżna z celami statutowymi.
 

                                                           §

Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele fundacji, działania w kierunku unifikacji prawa rodzinnego na całym świecie.

 

 

 

 


 
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!