jak do nas dołączyć

 

Sympatykiem " FOPPS" może zostać:

  1. Pełnoletni obywatel Polski popierający działalność "FOPPS",              posiadający pełnię praw obywatelskich oraz pełną zdolność do czynności prawnych i złożył deklarację (ankietę personalną).

2. Każda organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której cele statutowe są zbieżne z celami "fopps"

 

Aby zostać Sympatykiem  Fundacji Ojców Pokrzywdzonych Przez Sądy, należy uzgodnić telefonicznie przybycie na zebranie z Prezesem Zarządu lub pełnomocnikami "FOPPS" podanymi w zakładce kontakty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!