historia fundacji

Fundacja powstała dzięki bardzo dużej liczbie tragedii ojców w całej Polsce. Dzięki tysiącom telefonów ojców szukających pomocy ze stron  internetowych i stowarzyszeń ojców. Dzięki opowiadaniom wielu ojców,  członków Stowarzyszeń Obrony Praw Ojców z Warszawy i okolic, pokrzywdzonych przez sądy, popartych dowodami: wyrokami sądowymi.

Często ojcowie mający dzieci w okresach alimentacyjnych  mordują matki  swoich dzieci. Przyparci do muru, doprowadzeni do sytuacji bez wyjścia przez Sądy Rodzinne, najczęściej eksmisji z miejsca zamieszkania, dorobku całego życia, lub zasądzenia za wysokich alimentów, nie mogą  pogodzić się z taką niesprawiedliwością.                                                                      

Środki masowego przekazu najczęściej  w takich przypadkach informują społeczeństwo, że byli to ojcowie z chorobami  schizofrenicznymi, nie dociekając przyczyn takich czynów, prawdy, nie rozmawiając z takimi ojcami.  Sądy Rodzinne w Polsce mają na swoim sumieniu takich ojców  wielu sądząc stronniczo przez ponad 30 lat.                                    

Ojcowie mający dzieci w okresach alimentacyjnych po rozstaniu w około 80% doprowadzani są przez Sądy Rodzinne do ubóstwa, a w około 5% do bezdomności. 

 

 

 

 

 


 
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!